***"E-Rozwód - Zaufajcie specjalistom ***Łatwo, uczciwie, oszczędnie - Wasz indywidualny pozew rozwodowy za jedyne 399 zł/plus VAT*)
Prosimy o wpisanie w pustych polach wymaganych informacji. Pola oznaczone x są obowiązkowe.
6. Informacje do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych
Wskazówka: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na pola oznaczone x, które są polami obowiązkowymi.
1.1 Który z małżonków chce wnieść pozew o rozwód?
x
x
x
x
x
 
Małżonka/małżonek jest zgodny w kwestii wystąpienia o rozwód?x
 
Czy rozwód ma być z orzeczeniem winy czy bez?x
 
2.1 Dane dotyczące żony
x
x
x
x
Ulica, numer domu/mieszkania:x
Kod pocztowy, miejscowość:x
x
 
2.2 Dane dotyczące męża
x
x
x
x
Ulica, numer domu/mieszkania:x
Kod pocztowy, miejscowość:x
x
 
2.4 Ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków
Ulica, numer domu/mieszkania:x
Kod pocztowy, miejscowość:x
 
2.5 Rozkład pożycia, czyli zaniknięcie więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej
Żyjemy osobno od
x
Który z małżonków wyprowadził się ze wspólnego mieszkania?x