***"E-Rozwód - Zaufajcie specjalistom ***Łatwo, uczciwie, oszczędnie - Wasz indywidualny pozew rozwodowy za jedyne 399 zł/plus VAT*)
Prosimy o wpisanie w pustych polach wymaganych informacji. Pola oznaczone x są obowiązkowe.
4. Pozostałe regulacje
4.1 Umowy
Została zawarta majątkowa umowa małżeńska?
x
Są między małżonkami inne procesy w toku?x
4.2 Mieszkanie
Czy sąd ma orzekać o wspólnym mieszkaniu?x
Mieszkanie ma zostać przyznane:
Czy sąd ma orzekać o sposobie korzystania z mieszkania?
4.3 Regulacje dotyczące alimentów
Zoastała ustalona wysokość alimentów na dzieci?
Został uzyskany tytuł wykonawczy na alimenty?
Czy strony uzgodniły kwestię alimentów małżeńskich?x