Koszty adwokackie

Stawka adwokacka jest zawsze negocjowana indywidualnie między adwokatem a klientem. Zależy ona od stopnia komplikacji sprawy rozwodowej.

Obecnie stawki adwokatów i radców w sprawach rozwodowych wahają się w granicach od 1.800,00 zł. do nawet 5.000,00 zł. za sprawę.

 

Co chcesz teraz zrobić?

Wypełnij
formularz online


Adwokaci, radcowie prawni,
mediatorzy i inni eksperci