Foto: Magdalena Grudziecka
Mediator Pani Magdalena Grudziecka
Jagiellońska 58 lok. 122 03-468 Warszawa
+48 22 8260663
+48 22 6924816
www.mediator.org.pl Odwiedź stonę eksperta

Twoim mediatorem do spraw rozwodu w Warszawa jest Pani Magdalena Grudziecka

Magdalena Grudziecka – absolwentka Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej UW, Zarządzania i Marketingu UW, Ddiploma Di Gestalt Counselling - Instituto Gestalt Firenze i Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie. Mediacją zajmuje się od 2002 roku, aktualnie vice – prezes ZG PCM. Ukończyła szkolenie w zakresie mediacji karnej, nieletnich sprawców czynów karalnych, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Prowadzi mediacje z każdego zakresu – zarówno sądowe jak i przed sądowe – m.in. przygotowywanie planów rodzicielskich (wychowawczych) koniecznych zgodnie z nowelizacją Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z dn. 13.06.2009r, (ponad 1000 przeprowadzonych mediacji), konferencje sprawiedliwości naprawczej, facylitacje. Uczestniczka programów AGIS i COSTA realizowanych przez Europejskie Forum Mediacji z siedzibą w Brukseli, w 2004 roku odbyła staż przy Parlamencie Europejskim w Brukseli. Od 2003r koordynatorka oraz współautorka i realizatorka projektów dotyczących mediacji oświatowych, szkolnych i rówieśniczych oraz konferencji sprawiedliwości naprawczej w reintegracji nieletnich sprawców czynu karalnego, prowadzonych również z Ministerstwem Sprawiedliwości, Edukacji Narodowej i innych. Trener/szkoleniowiec, superwizor Polskiego Centrum Mediacji.

Współautorka i realizatorka projektów i programów szkoleniowych oraz skryptów z zakresu mediacji karnej, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, rodzinnych, oświatowych, cywilnych, gospodarczych i konsumenckich, realizowanych m.in. dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (szkolenia z zakresu mediacji rodzinnej dla kuratorów rodzinnych, ostatni projekt - szkolenia z zakresu mediacji dla sędziów wydziałów cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich), Komisji Nadzoru Finansowego, Europejskiego Centrum Konsumentów, Rzeczników Konsumentów, Powiatowych Ośrodków Pomocy Rodzinie, wyższych uczelni, organizacji społecznych i mediacyjnych innych państw.

Autorka publikacji z zakresu mediacji, konferencji sprawiedliwości naprawczej, od kwietnia 2008 roku współodpowiedzialna warz z Jerzym Książkiem za merytoryczną redakcję kwartalnika „Mediator”.