Foto: Anna Maria Borkowska
Pani Adwokat Anna Maria Borkowska
A. Zelwerowicza 2d 02-928 Warszawa
+48 22 6516321

Twoim adwokatem do spraw separacji, rozwodu i alimentów w Warszawa jest Pani Anna Maria Borkowska

Adwokat Anna Borkowska w ramach prowadzonej kancelarii oferuje kompleksową obsługę prawną z zakresu:

  • prawa rodzinnego i opiekuńczego
  • prawa cywilnego
  • prawa karnego.

Specjalizacja w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje pomoc prawną w sprawach o rozwód, separację, związanych z majątkiem dorobkowym małżonków, ze stosunków między rodzicami i dziećmi itp. Doświadczenie zdobyte w sprawach z zakresu prawa cywilnego a w szczególności z prawa rzeczowego / własność i posiadanie / , z zobowiązań / obrót nieruchomościami, umowy / stanowi fundament tej specjalizacji.

Pomoc prawna udzielana jest poprzez porady prawne, opinie prawne, reprezentację w negocjacjach i w postępowaniach przed sądami.

Podstawą prowadzonej przez adwokat Annę Borkowską pomocy prawnej jest wiedza i wieloletnia praktyka / kancelaria założona w 1991 r./, poparte przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, rzetelnością, lojalnością oraz indywidualnym podejściem do każdej sprawy.

Adwokat Anna Borkowska współpracuje z kancelariami adwokackimi i radcowskimi zrzeszonymi w grupie Gintowt Adwokaci i Radcowie specjalizującymi się w obsłudze podmiotów gospodarczych stąd dodatkowa możliwość kontaktu za pośrednictwem tej kancelarii mieszczącej się w Warszawie ul.Nowogrodzka 51 lok 2 tel +48 22 6225480 i 6225481.