Foto: Katarzyna Węgorek
Pani Adwokat Katarzyna Węgorek
Andriollego 34 lok. 4 05-400 Otwock Warszawa
+48 22 7880517
+48 22 7880518
www.adwokatotwock.pl Odwiedź stonę eksperta

Twoim adwokatem do spraw separacji, rozwodu i alimentów w Otwock Warszawa jest Pani Katarzyna Węgorek

Naczelnym celem działalności zawodowej adwokat Katarzyny Węgorek jest pomoc prawna osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi.

W szczególności adwokat Katarzyna Węgorek prowadzi sprawy z zakresu:

  • prawa rodzinnego (rozwód, separacja, alimenty, władza rodzicielska, kontakty i plan opieki na dzieckiem, rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego)
  • prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu, wydziedziczenie, zachowek, niegodność dziedziczenia, dział spadku)
  • prawa cywilnego (odszkodowania, sprawy o zapłatę, roszczenia z umów, zniesienie współwłasności)
  • prawa karnego (obrona w postępowaniu sądowym i przygotowawczym, wykroczenia, reprezentacja oskarżyciela posiłkowego i prywatnego oraz powoda cywilnego, odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie bądź areszt tymczasowy).

Pomoc prawna świadczona jest w formie:

  • jednorazowych porad prawnych;
  • przygotowywania opinii prawnych;
  • sporządzania środków zaskarżenia, pozwów, wniosków, pism procesowych na rzecz klienta;
  • analizy i oceny umów, pism, pozwów, wniosków dostarczonych przez klienta
  • kompleksowego zastępstwa procesowego (poczynając od sformułowania pozwu/wniosku oraz dalszych ewentualnych pism procesowych, przez reprezentację na rozprawach, do wnoszenia środków odwoławczych oraz prowadzenia postępowania egzekucyjnego).
  • udziału w negocjacjach.

Spotkania z klientami odbywają się w siedzibie Kancelarii – w centrum Otwocka, bądź w Kancelarii w centrum Warszawy. W razie potrzeby istnieje możliwość spotkania w innym, dogodnym dla klienta miejscu (np. w siedzibie jego firmy).
Adwokat Katarzyna Węgorek posługuje się biegle jęz. niemieckim oraz angielskim.