Złożenie powództwa o rozwód

Właściwość sądu
Według art. 17 k.p.c. i art. 41 k.p.c. właściwym do rozpoznania spraw o rozwód jest sąd okręgowy ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli chociaż jedno z nich nadal tam (w tym samym okręgu) zamieszkuje.

Opłata stała obciąża powoda
Aktualnie wpis stały wynosi 600 zł (wg ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz. U. z dnia 1 września 2005 r.)
Zwrot pozwu
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
2 egzemplarze pozwu
Załączniki

Co chcesz teraz zrobić?

Wypełnij
formularz online


Adwokaci, radcowie prawni,
mediatorzy i inni eksperci