Nazwisko po rozwodzie

Osoba, która przez fakt zawarcia małżeństwa zmieniła nazwisko, może po rozwodzie powrócić do pierwotnie noszonego nazwiska (nie obejmuje to dzieci pochodzących z małżeństwa), przez złożenie oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (dowolnego) w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia (art. 59 KRIO)

Jest to dobrowolna decyzja byłego małżonka; ani sąd, ani żaden inny organ nie może go skłonić do podjęcia takiej decyzji.
Jeżeli w toku sprawy o rozwód nastąpi śmierć jednego z małżonków - postępowanie ulega umorzeniu (art. 446 k.p.c.).

Co chcesz teraz zrobić?

Wypełnij
formularz online


Adwokaci, radcowie prawni,
mediatorzy i inni eksperci