Ratgeber Ehegattenunterhalt
Unterhalt.comPoradnikiPrawo rodzinnePostępowanie w sprawie rozwodowejMożliwość zabezpieczenia powództwa i jego zakres

Możliwość zabezpieczenia powództwa i jego zakres

Sprawa o rozwiązanie małżeństwa wpływa bezpośrednio na różnorakie kwestie dotyczące rodziny, co oznacza możliwość wydania w trakcie procesu, z urzędu lub na wniosek, postanowień zabezpieczających (zarządzeń tymczasowych) w zakresie:

  • obowiązku małżonków przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny,
  • sposobu roztoczenia pieczy nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
  • tylko na wniosek jednego z małżonków - także o zakresie i sposobie korzystania z mieszkania oraz o wydaniu małżonkowi opuszczającemu mieszkanie potrzebnych mu przedmiotów (art. 443 § 1 k.p.c.).

Wniosek o zabezpieczenie powództwa może być złożony przez każdą ze stron, bądź ustnie do protokołu rozprawy, bądź pisemnie w dwóch egzemplarzach z dołączeniem właściwych dokumentów, np. zaświadczenie o zarobkach, jeżeli żądanie dotyczy alimentów lub zaspokojenia potrzeb rodziny, i osobistym podpisaniem wniosku.

Sąd może rozpoznać wniosek w zakresie alimentów i zaspokojenia potrzeb rodziny na posiedzeniu niejawnym, pozostałe tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

Wydane, w wyniku rozpoznania wniosku o zabezpieczenie powództwa, postanowienie zabezpieczające, po opatrzeniu go klauzulą wykonalności, staje się tytułem wykonawczym, który pozwala na prowadzenie egzekucji dla wymuszenia jego realizacji.

Postanowienie zabezpieczające jest natychmiast wykonalne, chociaż przysługuje od niego prawo złożenia zażalenia.

W sprawach rozwodowych zdarzają się przypadki nawet parokrotnej zmiany zabezpieczenia w trakcie postępowania (w szczególności w zakresie alimentów na dzieci), jeżeli to postępowanie się przedłuża.

Co chcesz teraz zrobić?

Wypełnij
formularz online


Adwokaci, radcowie prawni,
mediatorzy i inni eksperci