Apelacja

Następnie, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem, można wywodzić apelację, kierowaną do sądu drugiej instancji (sądu apelacyjnego), za pośrednictwem sądu orzekającego, co oznacza, że w nagłówku apelacji wpisuje się adres sądu II instancji i dopisuje „ za pośrednictwem sądu który wydał wyrok – podając jego nazwę i adres, następnie apelację składa się w sądzie, który wydał wyrok, z dokładnym oznaczeniem sygnatury sprawy.

Ten sam skutek (czyli zaskarżenie wyroku) można osiągnąć, wnosząc apelację w terminie trzech tygodni od ogłoszenia wyroku (bez składania wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia orzeczenia).

Apelacja podlega opłacie sądowej stosunkowej. Wyrok niezaskarżony uprawomocni się po trzech tygodniach od jego ogłoszenia.

Z urzędu sąd nie doręcza stronom odpisu prawomocnego wyroku. Czyni to tylko na złożony przez strony wniosek. Jeśli strony złożą ww. wniosek w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku wówczas wniosek nie podlega opłacie sądowej. Natomiast za sam odpis wyroku bez uzasadnienia pobierana jest oplata kancelaryjna w wysokości 6 zł za jedną stronę.

Odpis prawomocnego wyroku orzekającego rozwód, sąd z urzędu przesyła do urzędu stanu cywilnego, aby zdarzenie to zostało odnotowane w księgach.

Co chcesz teraz zrobić?

Wypełnij
formularz online


Adwokaci, radcowie prawni,
mediatorzy i inni eksperci