Poradnik – Prawo rodzinne
Rozwod.plPoradnikiPrawo rodzinnePostępowanie w sprawie rozwodowej

Postępowanie w sprawie rozwodowej

Jeżeli małżonek dojdzie do wniosku, że i w jego związku zaistniał zupełny i trwały rozkład pożycia może wystąpić do sądu okręgowego z powództwem o rozwód, wnosząc o:
•    rozwód bez orzekania o winie,
•    rozwód z winy obu stron,
•    rozwód z winy pozwanego,
•    rozwód z winy powoda,
•    rozwód z przyczyn niezawinionych istniejących po stronie pozwanego lub powoda.
 
Rozwód z przyczyn niezawinionych istniejących po stronie któregokolwiek z małżonków występuje sporadycznie. Może on mieć miejsce, gdy w czasie małżeństwa powstanie i ujawni się choroba psychiczna któregokolwiek z małżonków, która wywołała rozkład pożycia.


•    Złożenie powództwa o rozwód
•    Mediacja przed sądem
•    Rozprawa
•    Możliwość zabezpieczenia powództwa i jego zakres
•    Wyrok
•    Apelacja
•    Nazwisko po rozwodzie

Co chcesz teraz zrobić?

Wypełnij
formularz online


Adwokaci, radcowie prawni,
mediatorzy i inni eksperci