Ratgeber Ehegattenunterhalt
Unterhalt.comPoradnikiPrawo rodzinnePodział majątku w wyroku sądowym

Podział majątku w wyroku sądowym

W wyroku rozwodowym sąd może też orzec o podziale majątku wspólnego małżonków. Dojdzie do tego, gdy jedna ze stron wystąpi w tej kwestii ze stosownym wnioskiem, a sąd uzna, iż przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Mieszkanie

Wydaje się, że zgodnie z intencją powoda, powództwo rozwodowe ma doprowadzić do rozdzielenia życiowych losów dotychczasowych małżonków. Tymczasem często jest to iluzja, gdyż wielu rozwiedzionych małżonków po rozwodzie zamieszkuje razem. Co więcej, ich sytuacja materialna nie daje im szansy na zamieszkanie osobno w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej.

W związku z tym niezwykle ważnym elementem wyroku rozwodowego jest rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków po rozwodzie.

Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania.

  • Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania
  • Podział wspólnego mieszkania
  • Eksmisja jednego z małżonków

Co chcesz teraz zrobić?

Wypełnij
formularz online


Adwokaci, radcowie prawni,
mediatorzy i inni eksperci