Zwykły obowiązek alimentacyjny

Jeżeli były małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, znajduje się w niedostatku, może żądać bądź w sprawie o rozwód bądź w późniejszym postępowaniu zasądzenia alimentów na jego rzecz, gdy:

  • orzeczono rozwód bez orzekania o winie,
  • alimentów żąda małżonek niewinny od wyłącznie winnego,
  • rozwiązano małżeństwo z winy obu stron.

Co chcesz teraz zrobić?

Wypełnij
formularz online


Adwokaci, radcowie prawni,
mediatorzy i inni eksperci