Szczególny obowiązek alimentacyjny: pogorszenie sytuacji

Kwalifikowaną formę obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami przewiduje art. 60 § 2 KRIO Dotyczy on żądania alimentów przez małżonka niewinnego od wyłącznie winnego w sytuacji, gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, a więc w tym przypadku nie jest konieczne wykazanie pozostawania w niedostatku.

"Orzekając o żądaniu małżonka niewinnego zasądzenia alimentów na podstawie art. 60 § 2 KRIO sąd powinien porównać sytuację, w jakiej małżonek niewinny znajdzie się po rozwodzie z sytuacją, w jakiej by się znajdował, gdyby małżeństwo funkcjonowało prawidłowo" (wyrok SN z dnia 28.10.1980 r, III CRN 222/80).

Co chcesz teraz zrobić?

Wypełnij
formularz online


Adwokaci, radcowie prawni,
mediatorzy i inni eksperci