Poradnik Alimenty
Rozwod.plPoradnikiAlimentyObowiązek alimentacyjny względem byłego współmałżonka

Obowiązek alimentacyjny względem byłego współmałżonka

Z momentem rozwiązania małżeństwa czy jego unieważnienia wygasa znaczna część praw i obowiązków z niego wynikających, a w szczególności wygasają prawa, które mają swoje źródło we wspólności majątkowej.

Niektóre obowiązki i do nich należy obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami - trwają nadal. Powinność powyższa wynika z uznania jej za kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy powstałego przez zawarcie związku małżeńskiego. Obowiązek ten jest na tyle trwały, że wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych małżonka żądającego alimentów.

"Obowiązek alimentacyjny współmałżonka w stosunku do drugiego małżonka zarówno w czasie trwania małżeństwa, jak i po jego rozwiązaniu przez rozwód (lub unieważnieniu małżeństwa - przypisek autora), gdy spełnione są przesłanki z art. 60 KRIO wyprzedza taki obowiązek wynikający z pokrewieństwa i współmałżonek nie może się bronić tylko tym, że drugiemu małżonkowi niezdolnemu do samodzielnego utrzymania się dostarczają lub mogą dostarczać środków utrzymania jego krewni". (orzeczenie. SN z dnia 29.02.1952 r, C 1499/51, NP 1953/10, s. 94)

Co chcesz teraz zrobić?

Wypełnij
formularz online


Adwokaci, radcowie prawni,
mediatorzy i inni eksperci