Podział wspólnego mieszkania

W przypadku braku wskazanych zgodnych wniosków stron lub wobec niemożliwości ich

realizacji, sąd ma obowiązek rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym o sposobie korzystania przez rozwiedzionych małżonków z ich wspólnego mieszkania w okresie wspólnego ich zamieszkania po rozwodzie. Sąd orzekając w tej kwestii nie zmienia podstaw prawnych zamieszkania małżonków w ich mieszkaniu, nie tworzy też prawnego podziału mieszkania.

Skutkiem orzeczenia jest jedynie faktyczne a nie prawne rozdzielenie skłóconych małżonków w ramach ich mieszkania, które pod względem prawnym jest nadal ich wspólne.

Wydając orzeczenie sąd zobowiązany jest uwzględnić przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 59 par. 4 KRIO)

Zgodnie z tematem

Również w interesie
Informacje o rozwód
dla Ciebie!