Foto: Dorota Wronka-Majewska
Pani Adwokat Dorota Wronka-Majewska
Warmińska 17/2 10-545 Olsztyn
+48 89 5272102
+48 89 5272697
www.dorota-wronka.pl Website aufrufen

Twoim adwokatem do spraw separacji, rozwodu i alimentów w Olsztyn jest Pani Dorota Wronka-Majewska

Adwokat Dorota Wronka-Majewska jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzyskała tytuł magistra prawa w 1994r. W latach 1994 - 1998 odbyła w Olsztynie aplikaję adwokacką zakończoną egzaminem adwokackim. Od 4 lutego 1999r. prowadzi Indywidualną Kancelarię Adwokacką w Olsztynie. Jest członkiem Olsztyńskiej Izby Adwokackiej.
Kancelaria Adwokacka adwokata Doroty Wronka-Majewska zapewnia profesjonalną obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Klienci Kancelarii mają pełną gwarancję zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego adwokat dowiedziała się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie i obowiązuje rownież personel Kancelarii.

Adwokat Dorota Wronka-Majewska posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Kancelaria zapewnia klientom profesjonalne usługi w zakresie:

 1. Udzielania porad prawnych.
 2. Sporządzania projektów pism procesowych i przedprocesowych
  - pism przygotowawczych, pozwów, apelacji, zażaleń.
 3. Przygotowywania projektów umów.
 4. Zastępstwa procesowego w sprawach:
  - karnych (obrona w postępowaniu przygotowawczym;, obrona przed sądem; reprezentowanie pokrzywdzonych)
  - cywilnych (własność i inne prawa rzeczowe; posiadanie; zobowiązania; spadki)
  - rodzinnych (rozwód; separacja; alimenty; zaprzeczenie, ustalenie ojcostwa; władza rodzicielska; rozdzielność majątkowa)
 5. Reprezentowania w postępowaniu egzekucyjnym.